Så skyddas Dina personuppgifter

Allmän information

För oss är det viktigt att alla besökare på vår webbplats känner sig säkra och trygga. Därför arbetar vi mycket med att se till att alla personuppgifter är skyddade. I avsnitten nedan får du information om hur vi skyddar dina personuppgifter när du uppger dem på vår webbplats (t.ex. vid direktbeställning ur katalogen).

Allmän statistisk information

När du besöker AGS webbplats skapas automatiskt allmän information för statistisk analys.

Informationen som samlas in är av allmän och teknisk karaktär och kan inte kopplas till en viss person. Den här sortens data samlas in vid alla sorters aktiviteter på webbsidor.

I insamlade data finns exempelvis information om besökarens operativsystem och webbläsare, vilken länk som användes för att komma till sidan och liknande uppgifter.

Personuppgifter

All kundinformation som lagras och bearbetas hos oss behandlas i enlighet med rådande svensk lagstiftning på berörda områden.

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till tredje part om du inte vill och du kan när som helst meddela oss om detta. Undantagna är våra samarbetspartners, som behöver informationen för att behandla din beställning (till exempel det fraktföretag som sköter leveransen av våra försändelser och det kreditbolag som har hand om våra betalningar). I dessa fall begränsas omfattningen på uppgifterna till ett minimum.

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att skydda de uppgifter som du har lämnat till oss, mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust och radering. Vi ser även till att endast behöriga personer har tillgång till informationen.

För överföring av information via Internet, exempelvis din adress, beställning osv., används marknadens mest moderna säkerhetsstandard (SSL). Alla uppgifter krypteras så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Saknar du program för visning av PDF-filer?
Här kan Du hämta gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader.