_csrf 40d023d9-67ca-47dc-9380-40b3e1071746 /d15997c174c44ab59e52120e9e2a7f4afc3eae36/assets sv

Dataskyddsförklaring

Dataskydd är väldigt viktigt för oss

Vi vill att alla våra kunder ska känna sig väl omhändertagna och säkra. Därför är det väldigt viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Vi följer naturligtvis bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen vid insamling, behandling och användning av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att hantera beställningar och för detta syfte skickar vi eventuellt de nödvändiga uppgifterna vidare till utomstående tjänsteleverantörer. Om du inte längre vill få våra erbjudanden kan du invända mot behandlingen och användningen av dina uppgifter för reklamändamål. Meddela oss detta, helst skriftligen, bifoga reklammedlet och ange ditt namn och din adress. Skicka meddelandet till: Atelier Gyllene Snittet AB, Box 77, 250 54 Helsingborg.

Om det finns ett berättigat intresse köper vi för kreditprövningsändamål eventuellt kreditupplysningar från kreditupplysningsföretagen Decidas Info AB, Nils Ericsonsgatan 17, 411 03 Göteborg (Mer information finns i Våra dataskyddsbestämmelser). Vi använder dina adressuppgifter för marknadsföringssyften och, om det finns ett berättigat intresse för våra partnerföretag, överför vi dem eventuellt till dem. Naturligtvis kan du när som helst motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringssyften. För detta och för mer information kan du vända dig till vårt dataskyddsombud genom att skicka ett meddelande till Atelier Gyllene Snittet AB, Box 77, 250 54 Helsingborg.

Du kan kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter om dig som vi lagrar eller om du vill få dessa rättade eller raderade. Du har vidare rätt till en begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR), rätt att göra invändningar mot behandlingen (art. 21 GDPR) och rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR). Om du vill göra dina rättigheter gällande kan du skicka ett mejl till info@ateliergs.se, ringa på tel 040-12 34 33 eller skicka ett brev till: Atelier Gyllene Snittet AB, Box 77, 250 54 Helsingborg. Vårt företags dataskyddsombud är: Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & CoKG, mejladress: anfragen@projekt29.de. Om vi inte skulle kunna lösa ditt ärende så att du blir nöjd, har du rätt att inge klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig:
Atelier Gyllene Snittet Postorder AB
Box 77
250 54 Helsingborg
www.ateliergs.se
info@ateliergs.se

Allmänna upplysningar om användningen av vår webbplats

Skyddet för din privata sfär vid behandlingen av personuppgifter är viktigt för oss. När du besöker vår webbplats lagrar våra servrar rutinmässigt din internetleverantörs IP-adress, webbplatsen via vilken du har kommit till oss, de webbsidor hos oss som du går in på samt datum och längden på ditt besök. Denna information krävs för den tekniska överföringen av webbsidorna och för säker drift av servern. Dessa uppgifter utvärderas inte personaliserat.

Om du lämnar uppgifter i ett kontaktformulär, lagras dessa uppgifter på våra servrar i samband med datasäkring. Uppgifterna används av oss endast för behandling av ditt ärende. Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.


Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om dig som person. De består bland annat av ditt namn, din adress och din mejladress. Du måste inte lämna ut några personuppgifter för att kunna besöka vår webbplats. I vissa fall behöver vi ditt namn och din adress samt ytterligare information för att kunna erbjuda dig den önskade tjänsten.

Samma sak gäller om vi på din begäran skickar dig informationsmaterial eller om vi svarar på dina förfrågningar. I så fall kommer vi alltid att påpeka detta för dig. Dessutom lagrar vi bara uppgifter som du automatiskt eller frivilligt har skickat till oss.

Om du använder dig av någon av våra tjänster, samlar vi i regel bara in de uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster. Eventuellt ber vi dig om ytterligare information, som dock är frivillig att lämna. När helst vi behandlar personuppgifter gör vi detta för att kunna erbjuda dig våra tjänster eller för kommersiella syften.

Automatiskt lagrade uppgifter som inte är personuppgifter

När du besöker våra webbplatser lagrar vi viss information av administrativa och tekniska skäl. Det rör sig om följande uppgifter: typ och version av den använda webbläsaren, datum och klockslag för besöket och IP-adressen.

Dessa uppgifter anonymiseras och används endast för statistiska syften eller för att förbättra våra internet- och onlinetjänster.

Dessa anonymiserade uppgifter lagras skiljt från personuppgifter på säkra system och kan inte hänföras till individuella personer. Det innebär att dina personuppgifter alltid är skyddade.

Cookies

När du besöker våra webbplatser lagrar vi eventuellt information på din dator i form av cookies. Cookies är små filer som överförs till din webbläsare från en internetserver och lagras på datorns hårddisk. Endast adressen till internetprotokollet lagras då – inga personuppgifter. Den information som lagras i cookien gör det möjligt att automatiskt känna igen dig vid ditt nästa besök på vår webbplats vilket underlättar din användning.

Naturligtvis kan du besöka våra webbplatser även om du inte accepterar cookies. Om du inte vill att din dator känns igen vid ditt nästa besök, kan du förhindra användningen av cookies genom att du i inställningarna för din webbläsare anger ”blockera cookies”. Hur man gör detta framgår av bruksanvisningen till din webbläsare. Om du blockerar cookies, kan du dock uppleva begränsningar i användningen av vissa delar av våra webbplatser.

Nyhetsbrev

Om du har anmält dig till Atelier Gyllene Snittets nyhetsbrev, använder vi de uppgifter som du har angett vid registreringen för att skicka dig nyhetsbrevet. Dina uppgifter vidarebefordras inte till tredje man. Undantagna är endast partnerföretag som ansvarar för den tekniska handläggningen av nyhetsbrevsutskicket. I detta fall skickas dock endast de uppgifter som verkligen behövs.

För utskicket av nyhetsbrevet använder vi det så kallade double opt-in-förfarandet, det vill säga vi skickar bara nyhetsbrev till dig om du först uttryckligen har bekräftat för oss att vi ska aktivera nyhetsbrevstjänsten. Därefter skickar vi ett e-postmeddelande till dig där vi ber dig att bekräfta att du vill ha nyhetsbrevet genom att klicka på en länk i mejlet. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev lagrar vi din IP-adress och datum för anmälan. Lagringen används bara som bevis ifall någon skulle missbruka din mejladress för att utan din vetskap eller ditt godkännande anmäla sig till nyhetsbrevsutskicket. Skulle du senare inte vilja få fler nyhetsbrev från oss, kan du när som helst avanmäla dig från utskicken utan annan kostnad än kostnaderna för utskick av meddelandet.

Varje gång nyhetsbrevet öppnas, med början vid det automatgenererade bekräftelsemejlet för registreringen för vårt nyhetsbrev, överförs dessutom följande uppgifter anonymt:

- om nyhetsbrevet har öppnats
- vilka länkar i nyhetsbrevet som har klickats
- tidpunkt för anmälan till/avanmälan från nyhetsbrevet

De insamlade uppgifterna används för att optimera vårt nyhetsbrevserbjudande. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet samtycker du till användningen av dessa uppgifter. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje man.

Sms

Om du har anmält dig till Atelier Gyllene Snittets sms-utskick kommer vi skicka information till dig. Dina uppgifter vidarebefordras inte till tredje man. Undantagna är endast partnerföretag som ansvarar för den tekniska handläggningen av sms-utskicket. I detta fall skickas endast mobilnummer.

Skulle du senare inte vilja få fler sms från oss, kan du när som helst avanmäla dig från utskicken utan annan kostnad än kostnaderna för utskick av meddelandet. Du avregistrerar dig genom att följa instruktioner i sms:et eller genom att kontakta kundservice på telefon 040-12 34 33eller skicka ett e-mail till  info@ateliergs.se 

Samtal

Vissa samtal kan komma att spelas in i kvalitets- och utbildningsyfte. Samtalen sparas i upp till 1 månad. Vill du inte att ditt samtal eventuellt spelas in meddela kundtjänst, så raderas samtalet direkt efter avslutat samtal.

Kundkonto

För varje kund som registrerar sig hos oss upprättar vi en lösenordsskyddad direkt åtkomst till de uppgifter som vi har lagrade om kunden (kundkonto). Här kan du administrera dina adressuppgifter. Du förbinder dig att hemlighålla dina inloggningsuppgifter och inte avslöja dem för någon obehörig. Vi kan inte ta ansvar för missbruk av lösenord, utom om det är vi som är skyldiga till missbruket.

Med funktionen ”håll mig inloggad” vill vi göra ditt besök på våra webbplatser så bekvämt som möjligt. Denna funktion gör att du kan använda våra tjänster utan att behöva logga in varje gång. Vi rekommenderar att du inte använder denna funktion på en dator som används av flera personer. Vi påpekar att funktionen ”håll mig inloggad” inte kan användas om du har en inställning som automatiskt raderar sparade cookies efter varje session. 

Kreditprövning

För att kunna erbjuda dig så bra betalningssätt som möjligt måste vi skydda dig och oss från missbruk. Därför skickar vi de personuppgifter som krävs för en kreditprövning, inklusive dina adressuppgifter, till företaget Decidas Info AB, Box 11415, 404 29 Göteborg, som gör en kreditprövning på grundval av matematiskt-statistiska förfaranden. I beräkningen av din kreditscoring används även dina adressuppgifter. Vi använder den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för att du inte betalar (”kreditscoring”) för ett välavvägt beslut om de betalningssätt som vi erbjuder dig.

Om du inte är nöjd med det eller de betalningssätt som du erbjuds på grundval av detta automatiserade förfarande, kan du meddela oss detta per brev eller mejl till info@ateliergs.se. Vi kommer då att ompröva beslutet med beaktande av dina synpunkter.

Du kan när som helst invända mot en överföring av dina uppgifter till Decidas Info AB, Box 11415, 404 29 Göteborg. För detta räcker det att du skriver till oss (exempelvis per mejl, fax, brev). Vi vill dock påpeka att du i detta fall bara har möjlighet att betala i förskott.

Användning av CrossEngage

Vi skulle vilja individualisera denna webbplats baserat på din tidigare och nuvarande användning av webbplatsen och visa innehåll som gör vårt erbjudande till dig som användare mer intressant, därför använder vi CrossEngage, en tjänst från CrossEngage GmbH, Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin, Tyskland. Genom att använda CrossEngage kan vi exempelvis visa individualiserat innehåll och individualiserade erbjudanden för dig. CrossEngage är en Cross-Channel marketing-plattform med målsättningen att skapa ett personaliserat kundtilltal i realtid via alla kanaler. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 första meningen i GDPR-förordningen (ditt samtycke). Om du har samtyckt till användningen av CrossEngage konsolideras användardata från alla relevanta datakällor och används för utformning och genomförande av effektiva kampanjer.
Bland annat lämnas din mejladress ut till CrossEngage för att du t.ex. ska kunna få mejl baserade på ditt beteende. För att kunna utforma och visa dessa innehåll sätts olika cookies, varav vissa har en obegränsad löptid och vissa raderas efter 12 månader, vid användningen av denna webbplats. De uppgifter som tagits fram via cookiesarna lämnar vi pseudonymiserat till CrossEngage för utvärdering.
Ytterligare information hittar du på: https://www.crossengage.io/privacy-policy/.

Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Tag Manager registrerar inte några personuppgifter. Verktyget utlöser andra taggar som i sin tur eventuellt kan registrera data. Google Tag Manager använder inte dessa uppgifter. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookienivån, gäller den för alla spårningstaggar som läggs upp med Google Tag Manager. Googles dataskyddsinformation beträffande detta verktyg hittar du här: https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Google Shopping är en portal för prisjämförelser och en del av Google AdWords.

Google Googleadservices / Google AdWords Conversion /Google Shopping

På denna webbplats används verktyg för onlinemarknadsföring från företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De används för att upptäcka att en besökare har hamnat på vår webbplats via en Google-annons. Google använder cookies som lagras på din dator och gör det möjligt att göra en analys av din användning av webbplatsen. När du klickar på en annons som Google har lagt upp sätts cookies för den så kallade konverteringsspårningen. Dessa cookies blir ogiltiga efter 30 dagar och används inte för identifiering av personer. Om du vill förhindra konverteringsspårning, kan du ställa in din webbläsare så att cookies från domänen ”googleadservices.com” blockeras. Du kan även använda dig av din rätt till opt-out.

Om du vill veta mer om dessa metoder eller vilka möjligheter du har att se till att Google inte kan använda denna information, klicka här: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Facebooks målgruppspixel

För att presentera intresserelaterade annonser för besökarna på vår webbplats under deras besök hos Facebook använder vi ”Custom Audiences Pixel” från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). För det har vi lagt upp en pixel från Facebook på vår webbplats via vilken en direkt förbindelse till Facebooks servrar upprättas när du besöker vår webbplats. Då meddelas Facebooks server att du har besökt vår webbplats och Facebook kopplar ihop denna information med ditt personliga Facebook-konto. Närmare information om Facebooks insamling och användning av data och om dina rättigheter och möjligheter att skydda din privatsfär i samband med detta hittar du i Facebooks dataskyddspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Invända mot Facebooks insamling av data.

Google Plus

Insticksprogrammet ”google+1” (Google Plus) är integrerat på vår webbplats.

Programmet har ställts till förfogande av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i fortsättningen kallad Google) och drivs av Google. Knappen för detta har symbolen ”+1” på vit bakgrund.

När du besöker en av våra webbplatser som har ett sådant insticksprogram upprättar din webbläsare en direkt förbindelse med Googles servrar varefter insticksprogrammets innehåll överförs till din webbläsare och inkorporeras av webbläsaren i den visade webbplatsen. Härigenom skickas informationen att du har besökt vår webbplats vidare till Google.

Om du under besöket på vår webbplats är inloggad på ditt användarkonto hos Google Plus respektive Google, kan Google hänföra ditt besök på webbplatsen till detta konto. Om du vi förhindra en sådan dataöverföring, måste du logga ut från ditt Google Plus- eller Google-konto innan du besöker vår webbplats.

Vi har inget inflytande över omfattningen av och innehållet i de uppgifter som Google samlar in via denna funktion. Vi utgår från att även din IP-adress registreras och överförs. Du kan få information om syfte, omfattning och användning av Googles datainsamling i deras dataskyddsinformation. Denna information finns på: https://policies.google.com/privacy?

Google Analytics med anonymiseringsfunktion

På vår webbplats använder vi Google Analytics , en webbanalystjänst för företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i fortsättningen kallad ”Google”. Google Analytics använder så kallade "cookies”, textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen.

Den information som genereras av dessa cookies, exempelvis tid, plats och hur ofta du besöker vår webbplats, inklusive din IP-adress, överförs till Google i USA och lagras där.

På vår webbplats använder vi Google Analytics med tillägget "_gat._anonymizeIp". Din IP-adress kommer i detta fall att kortas ner och därigenom anonymiseras av Google i någon av EU:s medlemsstater eller någon annan konventionsstat i fördraget om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna för oss och tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. I förekommande fall kommer Google även att överföra denna information till tredje man, om detta föreskrivs enligt lag eller om tredje man behandlar uppgifterna på Googles uppdrag.

Google kommer, enligt egen uppgift, aldrig att förbinda din IP-adress med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att cookies laddas ner genom lämpliga inställningar i din webbläsare, men vi vill göra dig uppmärksam på att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut.

Vidare erbjuder Google ett avaktiveringsinsticksprogram för de vanligaste webbläsarna, vilket ger dig mer kontroll över vilka uppgifter som Google registrerar om de webbplatser som du har besökt. Insticksprogrammet meddelar JavaScript (ga.js) från Google Analytics att ingen information om webbplatsbesöket ska överföras till Google Analytics. Avaktiveringsinsticksprogrammet för webbläsare från Google Analytics förhindrar dock inte att information överförs till oss eller till andra av oss använda webbanalystjänster. Mer information om installation av webbläsarinsticksprogrammet får du på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Om du besöker vår webbplats via en mobil enhet (smarttelefon eller läsplatta) måste du i stället klicka på denna länk för att i framtiden förhindra spårning genom Google Analytics. Detta kan även göras som alternativ till ovannämna webbläsarinsticksprogram. Genom att klicka på länken sätts en opt-out-cookie i din webbläsare som bara gäller för denna webbläsare och denna domän. Om du raderar cookies i denna webbläsare raderas även opt-out-cookien, och du måste därför klicka på länken igen.

Om du har samtyckt till att Google förbinder din webbläsaranvändning på webben och via app med ditt Google-konto och att information från ditt Google-konto används för att rikta annonser, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-uppgifter för att upprätta målgruppslistor för apparatövergripande remarketing. För detta registrerar Google Analytics först ditt Google-autentiserade ID som är förbundet med ditt Google-konto (det vill säga personuppgifter) på vår webbplats. Därefter förbinder Google Analytics ditt ID temporärt med dina Google Analytics-data för att optimera vår målgrupp.

Om du inte är införstådd med detta, kan du stänga av det genom att göra lämpliga inställningar under ”Mitt konto” i ditt Google-konto.

Econda

För att utforma denna webbplats för sitt syfte och optimera den registreras anonymiserade uppgifter och sparas därefter med lösningar och tekniker från econda GmbH (www.econda.de). Användarprofiler upprättas med hjälp av dessa uppgifter under användning av pseudonymer. För detta syfte kan cookies som känner igen en webbläsare användas. Användarprofilerna sammanförs dock inte med uppgifter om ägaren till pseudonymen, om inte besökaren har gett sitt uttryckliga tillstånd till detta. I synnerhet görs IP-adresserna oigenkännliga omgående efter att de har samlats in, vilket gör att användarprofiler inte kan hänföras till IP-adresser. Besökare på denna webbplats kan när som helst för framtiden motsätta sig denna insamling och lagring av data. https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/

Kameleoon

På vår webbplats använder vi Kameleoon, en tjänst från SAS Kameleoon, 2 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris, Frankrike. Genom denna tjänst görs A/B-tester och webbpersonaliseringar. Ditt användarbeteende analyseras och webbplatsen anpassas till ditt beteende. Basen för personaliseringen är navigation, handlingar och tiden som en besökare stannar på sidan. För detta utvärderas dina användaruppgifter via cookies och spårningspixel (osynliga bilder som laddas upp när du går in på sidan). Denna utvärdering görs pseudonymiserat, dessutom anonymiseras din IP-adress genom att de sista åtta siffrorna raderas. Det går därför inte att koppla användaruppgifterna till dig som person. Du kan när som helst invända mot att Kameleoon använder dina uppgifter via följande opt-out-länk: https://www.ateliergs.se/#kameleoonOptout=true

Criteo (riktad reklam)

Denna webbplats använder dessutom tjänsten Criteo-Service från Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike. Med hjälp av denna tjänst erbjuds användare som har besökt vår webbplats en gång och visat intresse för våra erbjudanden målinriktade annonser på denna webbplats och på andra webbplatser som också använder tjänsten Criteo. Visningen av denna reklam görs på basis av information om besöket på de aktuella webbplatserna som bland annat finns lagrade i cookies på användarens dator. Dessa textfiler läses under påföljande besök på webbplatsen för riktade produktrekommendationer. För detta syfte sparas ett slumpmässig id-nummer i cookies. Varken detta nummer eller informationen om dina besök på webbplatsen kan hänföras till dig personligen. Inte i något fall används dessa uppgifter till att identifiera dig personligen som besökare på våra webbplatser.

Du kan förhindra att information lagras och används av Criteo genom att klicka på följande länk: (https://www.criteo.com/privacy/) och där dra reglaget under "Opt-Out" till "ON". Om du väljer "ON", sätts en ny cookie (opt-out-cookie) i din webbläsare. Denna cookie anger för tjänsten från Criteo att Criteo inte längre får samla in och behandla uppgifter om ditt användarbeteende. Du har alltid möjlighet att återaktivera denna funktion genom att dra reglaget till ”OFF” igen. Kom ihåg att du måste göra denna inställning i var och en av de webbläsare som du använder. Om alla cookies i din webbläsare raderas, raderas även opt-out-cookien.

Microsoft Bing Ads

Vi använder konverteringsspårning från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA på våra webbplatser. Denna tjänst innebär att Microsoft Bing Ads lägger upp en cookie på din dator om du har kommit till vår webbplats genom en Microsoft Bing Ads-annons. Microsoft Bing och vi kan på detta sätt notera att någon har klickat på en annons, skickats vidare till vår webbplats och kommit till en på förhand bestämd målsida (konverteringssida). Vi får bara information om det sammanlagda antalet användare som har klickat på en Bing-annons och skickats vidare till konverteringssidan. Ingen personlig information om användarens identitet anges.

Om du inte önskar att information om ditt beteende ska anges av Microsoft så som beskrivits ovan, kan du förhindra att cookies sätts för detta ändamål genom att göra en inställning i din webbläsare som generellt avaktiverar att cookies sätts automatiskt. Dessutom kan du förhindra att de uppgifter om din användning av webbplatsen som cookien genererar samlas in och behandlas av Microsoft genom att via följande länk: http://choice.microsoft.com/opt-out förklara att du invänder mot detta. Mer information om dataskydd och om de cookies som används hos Microsoft och Bing Ads finns på Microsofts webbplats på https://privacy.microsoft.com/privacystatement

AppNexus 

Denna sida använder en teknik från AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA. Information om webbplatsbesökarnas surfbeteende samlas in i anonymiserad form för marknadsföringssyften. För att göra detta sätts cookies. Inga personuppgifter samlas in eller lagras under detta förfarande. Du kan när som helst invända mot insamling, behandling och registrering av de uppgifter som AppNexus genererar genom att du på: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de#choice s gör en cookie-opt-out . Mer information om dataskydd hos Appnexus finns på: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de

Google Adwords / Google Dynamic Remarketing

För att göra reklam för vår webbplats använder vi vidare Googles annonsverktyg ”Google Adwords / Google Dynamic Remarketing”. Inom ramen för detta använder vi analystjänsten ”Conversion-Tracking” från företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i fortsättningen kallad ”Google”, på vår webbplats. Om du har hamnat på vår webbplats via en Google-annons, sätts en cookie på din dator. Cookies är små textfiler som din webbläsare lägger upp och lagrar på din dator. Dessa så kallade konverteringscookies blir ogiltiga efter 30 dagar och används inte för att identifiera dig personligen. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut, kan vi och Google se att du som användare har klickat på en av våra annonser hos Google och på så sätt länkats vidare till vår webbplats.

Du kan förhindra att konverteringscookies installeras genom att göra en inställning i din webbläsare, nämligen genom att ställa in webbläsaren så att det automatiska sättandet av cookies förhindras generellt eller så att bara cookies från domänen ”googleadservices.com” blockeras.

Googles dataskyddsförklaring som gäller för detta finns på: https://services.google.com/sitestats/en.html

Doubleclick Ad Exchange

Om Doubleclick Ad Exchange, en webbannonstjänst från Google Inc., USA ("Google"), visar reklam på denna webbplats (textannonser, banners etc.) lagrar din webbläsare eventuellt en cookie som har skickats av Google Inc. eller någon annan. Den information som lagras i cookien kan registreras, samlas in och utvärderas av Google Inc. eller någon annan. Därutöver använder Doubleclick Ad Exchange även så kallade ”web beacons” (små osynliga bilder) för att samla in information. Genom dessa kan enkla handlingar, som besökartrafik på webbplatsen, registreras, samlas in och utvärderas. Den information om din användning av webbplatsen som genereras av cookien och/eller web beaconen överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där. Google använder den information som har erhållits på detta sätt för att utvärdera ditt användarbeteende i förhållande till Doubleclick Ad Exchange-annonserna.

I förekommande fall kommer Google även att överföra denna information till tredje man, om detta föreskrivs enligt lag eller om tredje man behandlar uppgifterna på Googles uppdrag. Om IP-adresser överförs och lagras i detta sammanhang, görs detta bara för att bekämpa och filtrera bort spam/bedrägeri (annonshärmande spam och klickspam). Dessa uppgifter är bara tillgängliga för missbruksbekämpningsteamet. Google kopplar inte IP-adressen till andra uppgifter som Google har lagrat. Du kan förhindra att cookies lagras på din hårddisk och att web beacons används. För detta måste du välja ”blockera cookies” i inställningarna i din webbläsare. Mer information finns här: https://policies.google.com/privacy

Yahoo Dot Tag

Denna webbplats använder Yahoo Dot Tag, som drivs av Oath (EMEA) Limited 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Yahoo stöder tillhandahållandet av riktad och beteendebaserad reklam på internet. Insamling och lagring av användarinformation görs i anonymiserad form som inte gör det möjligt att identifiera någon fysisk person. Yahoo använder cookies för detta syfte. Dessa kan när som helst avaktiveras. För att avaktivera cookies klicka på denna länk: https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/

Digital Window

Vi använder affiliatenätverket från Digital Window Inc. Om du har länkats vidare via reklam på en webbplats som deltar i detta affiliatenätverk (affilate) till vår webbplats, registreras att du kommer från denna webbplats. För detta sätter dessa företag en cookie. Om du gör en beställning på vår webbplats eller besöker den på nytt inom en viss tid, kan företagen känna igen dig och hänföra dina köp till den aktuella afiliaten. För detta används en tillfälligt genererad pseudonym, därför kan denna information inte hänföras till dig personligen. Vi kommer inte att sammanföra denna information med dina personuppgifter och inte heller lämna dina personuppgifter vidare till någon tredje part. Du kan förhindra denna spårning (tracking) genom att göra adekvata inställningar i din webbläsare, stänga av cookies eller radera cookien.

Salesfeeder

Inom ramen för våra marknadsföringsaktiviteter använder vår partner Schuimer Consulting GmbH en spårningsteknik som lagrar cookies på användarnas enheter. Dessa cookies används enbart i syfte att mäta kostnader för marknadsföringskampanjer och korrekt bedöma hur framgångsrik en kampanj är. Inga personuppgifter samlas in, behandlas eller används till detta. Du kan när som helst med verkan för framtiden invända mot insamlingen och lagringen av data genom att klicka på: http://ws.salesfeeder.com/optout.php.

När du har gjort din invändning kommer en opt-out-cookie att läggas upp på din dator. Om du raderar dina cookies måste du klicka på länken igen.

Youtube

Vi integrerar videor från plattformen ”YouTube” från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dataskyddsförklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstöring, manipulering och obehörig åtkomst. Alla våra medarbetarna och tjänsteleverantörer som arbetar för oss är skyldiga att följa gällande dataskyddslagstiftning.

Genom att vi använder den modernaste säkerhetsstandarden (SSL) vid överföringen av dina onlineuppgifter som adress, beställning etc. krypteras alla din uppgifter automatiskt så att obehöriga inte har någon insyn i dessa.

Vad är SSL?

SSL (Secure Socket Layer) är en säkerhetsteknik som garanterar att dina personuppgifter, inkl. betal- eller kreditkortsinformation, dina inloggningsuppgifter och ditt betalningssätt kan överföras säkert på internet. Uppgifterna krypteras så att de bara kan läsas av betalningssystemet.

Med vilka inställningar görs krypteringen?

Använt krypteringsprotokoll: SSL 3.0, nyckellängd: RSA 1024 bit, RC4 128 bit

Beakta att certifikat med nyckellängder på 1 024 bit bara stöds av webbläsarversioner från och med 5.x. Om en äldre version används, kan endast en krypteringslängd på 512 bit uppnås.

Vilka av dina uppgifter överförs krypterat?

  • Personuppgifter (adress, telefonnummer etc.)
  • Valt betalningssätt
  • Kort- och kontoinformation

Våra säkerhetsåtgärder genomgår en ständig förbättringsprocess och våra dataskyddsförklaringar omarbetas ständigt. Kontrollera att du har den senaste versionen.

Radering av personuppgifter

För att radera kundinformation, skicka in en skriftlig begäran till: Atelier Gyllene Snittet Postorder AB, Box 77, 250 54 Helsingborg

Information som vi mottagit i samband med ett köp måste lagras enligt gällande lag.

Rättigheter för berörda personer

Du kan kontakta oss när som helst när du vill veta vilka personuppgifter om dig som vi lagrar eller om du vill få dessa rättade eller raderade. Vidare har du rätt till begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR), rätt att göra invändningar mot behandlingen (art. 21 GDPR) och rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR).

Vänd dig till oss om du vill utöva dessa rättigheter.

Ändringar av denna dataskyddsförklaring

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra dataskyddsförklaringar om detta skulle vara nödvändigt på grund av ny teknik. Kontrollera att du har den senaste versionen. Om vi gör grundläggande ändringar av denna förklaring, meddelar vi detta på vår webbplats.

För dataskyddsfrågor kontakta oss på:

Herrn Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg, Tyskland
Tel.: + 49 941 2986930
Fax:  + 49 941 29869316
Mejladress: anfragen@projekt29.de
Internet: https://www.projekt29.de

Om vårt dataskyddsombud inte skulle kunna besvara din fråga så att du blir nöjd, har du i vart fall rätt att klaga hos dataskyddsmyndigheten i varje förbundsland.