_csrf f6b32fb5-2eac-461f-9e3f-a3e9b51061d5 /ac739cb9b07071c46ae539964cb254d52905f8d8/assets sv {"valueMissing":"Fyll i detta fält.","tooLong":"Keine Übersetzung verfügbar","patternMismatch":"Uppgiften verkar vara fel, v.v. kontrollera den.","typeMismatch":"Uppgiften verkar vara fel, v.v. kontrollera den.","notMatchingRepeat":"Keine Übersetzung verfügbar","unreachable":"Keine Übersetzung verfügbar","alreadyKnown":"Keine Übersetzung verfügbar","invalidEmail":"Ange en giltig e-postadress, t.ex. johndoe@domain.se.","tooClose":"Keine Übersetzung verfügbar","tooFar":"Keine Übersetzung verfügbar"}