/d4baae04128b8f1e2747d759ca7a02986e9ca059/assets sv {"valueMissing":"Fyll i detta fält.","tooLong":"Keine Übersetzung verfügbar","patternMismatch":"Uppgiften verkar vara fel, v.v. kontrollera den.","typeMismatch":"Uppgiften verkar vara fel, v.v. kontrollera den.","notMatchingRepeat":"Keine Übersetzung verfügbar","unreachable":"Keine Übersetzung verfügbar","alreadyKnown":"Keine Übersetzung verfügbar","invalidEmail":"Ange en giltig e-postadress, t.ex. johndoe@domain.se.","tooClose":"Keine Übersetzung verfügbar","tooFar":"Keine Übersetzung verfügbar"}