_csrf 490c367f-4cde-40a6-8a15-4ac0e36b6a4f /d15997c174c44ab59e52120e9e2a7f4afc3eae36/assets sv {"valueMissing":"Fyll i detta fält.","tooLong":"Keine Übersetzung verfügbar","patternMismatch":"Uppgiften verkar vara fel, v.v. kontrollera den.","typeMismatch":"Uppgiften verkar vara fel, v.v. kontrollera den.","notMatchingRepeat":"Keine Übersetzung verfügbar","unreachable":"Keine Übersetzung verfügbar","alreadyKnown":"Keine Übersetzung verfügbar","invalidEmail":"Ange en giltig e-postadress, t.ex. johndoe@domain.se.","tooClose":"Keine Übersetzung verfügbar","tooFar":"Keine Übersetzung verfügbar"}